banner1 watch Array
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຂ່າວພາຍໃນ
www.LAK.LA ເປັນ ເວບໄຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມ ເອົາບັນດາປັດໃຈທາງ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງທີ່ສຸດຂອງບັນດາ ການ ບໍລິການທີ່ໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດຜ່ານມາບັນດາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ ທາງ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ນຳໜ້າ ໝູ່ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ(www.jugemcart.com), ຫວຽດນາມ(www.chodientu.vn). ເລົ່ານີ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງໃຫ້ເກີດເປັນ www.LAK.LA ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງການບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້:
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ
ມາ​ເລ​ເຊຍ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍງານ​ໃໝ່​ຂຶ້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄຂ້ເລືອດ​ອອກ​ໂດຍ​ສະ­ເພາະ ຫຼັງຈາກ​ຈຳ­ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ­ວິດ​ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ນີ້​ເພີ່ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ.
ຂ່າວທົ່ວໄປ
ຢາເສບຕິດເປັນພິດ, ເປັນໄພຕໍ່ສັງ ຄົມ, ເປັນສິ່ງກົດໜ່ວງຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກາຍເປັນໄພຄຸກ ຄາມຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ...