ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ,ພາຍນອກ
ຫຍ້າ ມາເລເຊຍ
ຫຍ້າ ມະເລເຊຍ 9,000 ກີບ ໂດຍ: ບໍລິສັດ ບຸນເຖິງ ປູກຫຍ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ລາຄາ ສົ່ງ ຈາກຟາມ ພິເສດ ຖ້າໃຜ ຕິດຕໍ່ ຜ່ານທາງ Facebook page ຮັບສ່ວນຫລຸດທັນທີ 5% !! ໂທສອບຖາມ: 02077803555 ;02077444473 ;02055519164
ຕິດຕໍ່ ຊື້

1 ຜະລິດຕະພັນ1