ໜ້າທຳອິດ> ກະຕ່າ
  ຜະລິດຕະພັນ ຈໍານວນ ລາຄາ ຈ່າຍເງິນ
ລົດ Deawoo ປີ 94 ລົດ Deawoo ປີ 94 3,500USD 3,500USD

ລວມທັງຫມົດ : 28,000,000