ໜ້າທຳອິດ> ກະຕ່າ
  ຜະລິດຕະພັນ ຈໍານວນ ລາຄາ ຈ່າຍເງິນ
Toyota Landcruiser 1998 Toyota Landcruiser 1998 28,000USD 28,000USD

ລວມທັງຫມົດ : 224,000,000