ໜ້າທຳອິດ> ກະຕ່າ
  ຜະລິດຕະພັນ ຈໍານວນ ລາຄາ ຈ່າຍເງິນ
BYD G3 White BYD G3 White 11,500USD 11,500USD

ລວມທັງຫມົດ : 92,000,000