Home > ຂ່າວທົ່ວໄປ> ເກືອບ 2 ແສນເຮັກຕາ ແຜນປູກເຂົ້າລະດູຝົນນີ້ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ
Updated: 2014-07-03 16:07:17
Viewed : 1818
ລະດູການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2013-2014 ນີ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີແຜນປູກເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 188.600 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນີ້ ນາຫວ່ານມີ 500 ກວ່າເຮັກຕາ; ມາເຖິງປະຈຸບັນ ສະພາບການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນທົ່ວແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 46 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ...

 

 ເກືອບ 2 ແສນເຮັກຕາ ແຜນປູກເຂົ້າລະດູຝົນນີ້ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

 

 

  ລະດູການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2013-2014 ນີ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີແຜນປູກເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 188.600 ກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນີ້ ນາຫວ່ານມີ 500 ກວ່າເຮັກຕາ; ມາເຖິງປະຈຸບັນ ສະພາບການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນທົ່ວແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 46 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການ, ຕົກກ້າໄດ້ 10 ພັນກວ່າໂຕນ ເທົ່າກັບ 95% ຂອງແນວປູກ ແລະ ໄຖຮຸດສຳເລັດ 144.500 ກວ່າເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 77% ຂອງ ແຜນການ.

   ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ຄຳ ແສງ ສໍພາບມີໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ ຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວພວກເຮົາໃນ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ: ແຜນການປູກເຂົ້ານາປີໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 2 ແສນເຮັກຕານີ້ ກໍເພື່ອທົດແທນການປູກເຂົ້ານາ ແຊງລະດູການທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ (ໄດ້ພຽງ 87% ຂອງແຜນການ 33 ພັນເຮັກຕາ) ສາເຫດຂອງການປູກເຂົ້ານາແຊງ ຫຼຸດແຜນຍ້ອນມີຫຼາຍປັດໄຈເຊັ່ນ: ສະພາບດີຟ້າອາກາດ (ອາກາດໜາວເຮັດໃຫ້ກ້າປົ່ງຊ້າ), ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ປູກໄປແລ້ວຢຸດສະງັກຈະເລີນເຕີບໂຕຊັກຊ້າ, ລະ ບົບຊົນລະປະທານບາງບ່ອນບໍ່ຮັບປະກັນ (ສ້ອມແປງຊັກຊ້າ) ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລັງເລໃຈ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສູງ.

   ເພື່ອຈັດຕັ້ງໃຫ້ແຜນການດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງກໍຄືຂະແໜງປູກຝັງໄດ້ສົ່ງພະນັກ ງານວິຊາການລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເປັນຕົ້ນ: ບັນດາເມືອງ ແລະ ໃນເຂດຈຸດສຸມຂອງໂຄງການປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຢູ່ ເມືອງຈຳພອນ (ເນື້ອທີ່                                                                                   2 ພັນເຮັກຕາ), ນອກຈາກເອົາໃຈໃສ່ ປູກເຂົ້າແລ້ວຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ປູກພືດສຳຮອງຕື່ມອີກທົ່ວແຂວງ 22 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ມາເຖິງປະຈຸບັນປະຕິ ບັດໄດ້ 5 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການ, ພືດທີ່ປະຊາຊົນ ນຳມາ ປູກສ່ວນ ໃຫຍ່ແມ່ນ: ສາລີຫວານ, ໝາກເຜັດ, ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ເຜືອກ-ມັນ ແລະ ພືດຜັກ.

   ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານ ເພື່ອຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການເກີດຂອງສັດຕູພືດທີ່ອາດຈະມີການລະບາດໃນບາງເຂດ (ເຂດທີ່ເຄີຍແຜ່ລະບາດ), ລົງຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຊສະລາລອງ ເມືອງທ່າປາງທອງ ມີປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ໂດຍນຳເອົາແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງຈຳ ນວນ 7 ໂຕນ, ນຳເອົາເບ້ຍໝາກເລັ່ນ, ໝາກຮຸ່ງ ແລະ ໄຜ່ (ບາງເຂດເອີ້ນໄຜ່ ລ້ຽງນ້ອງ) ລົງມອບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ.

Related items