Home > ຂ່າວພາຍໃນ> ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ LAK.LA
Updated: 2014-07-04 09:58:54
Viewed : 1738
www.LAK.LA ເປັນ ເວບໄຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມ ເອົາບັນດາປັດໃຈທາງ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງທີ່ສຸດຂອງບັນດາ ການ ບໍລິການທີ່ໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດຜ່ານມາບັນດາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ ທາງ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ນຳໜ້າ ໝູ່ໃນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ(www.jugemcart.com), ຫວຽດນາມ(www.chodientu.vn). ເລົ່ານີ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງໃຫ້ເກີດເປັນ www.LAK.LA ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງການບໍລິການຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້:

 

lak.la, LAK logo, ເວບໄຊທ໌ ເວບໄຊ ຊື້ ຂາຍ ຊື້ຂາຍ ລາວ ອອນລາຍ ລົດ ດີນ ເຮືອນ ໂທລະສັບ iphone ipad wesite free laos lao ເວັບໄຊ

 

ຄວາມໝາຍເຄຶ່ອງໝາຍທາງການຄ້າ - ພາລະກິດຂອງພວກຂ້ອຍ

 

ຊື່ເວບໄຊທ໌ WWW.LAK.LA: ແມ່ນຊື່ ເວບໄຊທ໌ ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສັ້ນກະທັດຮັດ, ມີຫຼາຍຄວາມໝາຍ, ຈື່ງ່າຍ. "WWW" ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງ World Wide Web. "LAK" ແມ່ນຫົວໜ່ວຍເງິນຕາຂອງລາວ. "LA" ແມ່ນຊື່ຫຍໍ້ຂອງປະເທດລາວ. ການປະສົມ ປະສານກັນຂອງ3ຄຳນີ້ໄດ້ມີຄວາມໝາຍແມ່ນ ເວບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ລວບລວມບັນດາບໍລິສັດຢູ່ປະເທດລາວໄວ້ໃນທີ່ດຽວ. ໜື່ງໃນພາລະກິດ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຜັນປ່ຽນນຳເອົາເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ “LAK.LA” ໃຫ້ກາຍເປັນຊື່ເວບໄຊທ໌ລວມໃຫ້ແກ່ ນັກທຸລະກິດ ຊື້-ຂາຍ ກໍ່ຄືກັບ “.COM.LA”, “.NET.LA”, “.EDU.LA”.

ໂລໂກ້ "$" ລວງນອນ: ໂລໂກ້ ທັງຕິດພັນກັບຊື່ເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທັງໄດ້ສະແດງເຖິງການປະດິດສ້າງພິເສດໃນແນວຄວາມຄິດ, ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ກະໂດດຂັ້ນໃນທຸລະກິດ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນເທັກໂນໂລຢີອັນແຮງກ້າ.

Slogan ຄຳຂັວນ “ເວບໄຊທ໌ຂອງຄົນລາວ”: ພາລະກິດ ລວມຂອງພວກເຮົາແມ່ນນໍາເອົາ ເທັກໂນໂລຢີ ມາສູ່ແຕ່ລະບຸກຄົນ , ວິສາຫະກິດລາວ www.LAK.LA ຈະເປັນບ່ອນລວມສູນຂອງຄົນລາວໃນຍຸກ Internet.

 

ການບໍລິການ ຂອງພວກເຮົາ

  ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ການລວບລວມເອົາບັນດາປັດໃຈທາງເທັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະດິດສ້າງ ທີ່ສຸດຂອງບັນດາການບໍລິການທີໄດ້ແລະກຳລັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ ທົ່ວໂລກ.ດ້ວຍປະສົບການທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ, ບັນດາຕະຫຼາດ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດທີ່ນຳໜ້າໝູ່ໃນບັນດາປະເທດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ (www.jugemcart.co), ຫວຽດນາມ (www.chodientu.vn). ເລົ່ານີ້ໄດ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດເປັນ. WWW.LAK.LA ເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງ ການບໍລິການ ຢ່າງຄົບຖ້ວນດັ່ງນີ້:

1.ສ້າງເວັບໄຊຟຣີ(free website): 

  LAK.LA ໃຫ້ທ່ານ ສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ, ພາຍໃນເວລາ30ວິນາທີກ່ຽວກັບທຸກຂະແໜງການ. ທ່ານສາມາດສ້າງ ເວບໄຊທ໌ແນະນຳບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ເວບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼື ເວບໄຊທ໌ ຊື້ຂາຍຜ່ານເທັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານທຸລະກິດຂອງທ່ານມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ. ບັນດາຄຸນນະສົມບັດໃນເວບໄຊທ໌ ຂອງບໍລິສັດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາໃນການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌. ພິເສດໄປກ່ວານັ້ນ, ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ທັນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກຫຼືການອອກແບບ, ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດ ສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງ ເວບໄຊທ໌ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ.

2.ຕະຫຼາດ ແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດ(e-commerce):

  ເວບໄຊທ໌ຂອງ ບໍລິສັດ ພວກເຮົາແມ່ນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທາງອິນເຕີເນັດອັນດັບ1ຢູ່ລາວ. ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການຄ້າຜ່ານ ເລັກໂທນິກໃນຕະຫຼາດ ລາວ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນພົບປະແລະແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼືຜູ້ບໍລິໂພກກັບຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດກັບ ວິສາຫະກິດ.

3.ໂຄສະນາແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ຟີຣ(buy sell):

  ເຖິງວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນທີ່ ຕ້ອງການຊື້ ຫຼື ຕ້ອງການຂາຍ , ຕ້ອງການເຊົ່າຫຼືຕ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນຂົງເຂດໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານສາມາດລົງ ໂຄສະນາ ໃນເວັບໄຊ WWW.LAK.LA ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນເວບໄຊທ໌ ຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖີງທ່ານ ແລະຫາໂອກາດແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍ ນຳທ່ານ.

4.ຂໍ້ມູນຮັບສະໝັກວຽກ (job):

  ເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນຂົວຕໍ່ທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກາດຮັບສະໝັກງານໃນສປປລາວ. ພວກເຮົາມີໜ້າທີ່ຕອບສະໜອງບໍລິການປະກາດຮັບສະໝັກວຽກອອນລາຍ.ສະນັ້ນ,ຜູ້ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກຕ້ອງພໍໃຈກັບການຊອກຫາ ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ກ້າວຂື້ນສູ່ ຈຸດສູງສຸດຂອງ ໜ້າທີ່ວຽກງານ.

5.ຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ(company categories): 

  ເພື່ອແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຕ່າງໆໃນການໂຄສະນາ ເຄື່ອງໝາຍ ການຄ້າແລະເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຄ້າຂາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນສປປລາວ,ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນສູ່ການກໍ່ສ້າງລາຍຊື່ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ສົມບູນແບບ ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ.

6.ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(news): 

 ເປົ້າໝາຍຂອງ WWW.LAK.LA ແມ່ນປະຕູສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສົມບູນແບບ,ຄົບຖ້ວນ. ຖ້າເວົ້າໃຫ້ຖືກຄວາມໝາຍແມ່ນ "ເວບໄຊທ໌ຂອງຄົນລາວ". ຄຽງຄູ່ກັບການຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ,ສ້າງເວບໄຊທ໌ຟຣີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ, ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍ ວິສາຫະກິດ,ຮັບສະໝັກວຽກ... ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນພວກເຮົາຍັງສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາໃຫ້ມີໜ້າທີ່ເປັນໜັງສືພິມອີເລັກໂທນີກ ທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍ.

7.ຫາເງິນອອນລາຍ(make money online): 

  WWW.LAK.LA ນຳໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດມາໃຫ້ທ່ານເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ.ພຽງແຕ່ປະຕິບັດພຽງບາງຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເພື່ອລົງທະບຽນ ເປັນສະມາຊິກແລະແນະນຳລູກຄ້າໃຫ້ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່ານາຍໜ້າທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈສູງເຖິງຫຼັກຮ້ອຍໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ.ພຽງແຕ່ທ່ານນັ່ງໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຢູ່ເຮືອນ, ທ່ານກໍ່ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຈາກແບບງ່າຍດາຍ, ພວກເຮົາມີ ຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ໜ້າສົນໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໃນຂົງເຂດ Internet ເຖິງຄົນລາວ. ນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງການສັງລວມການບໍລິການທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນແລະບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລາວ ດ້ວຍກັນບົນສະພາບແວດລ້ອມ Internet.

8.ໂຄສະນາBannerຟຣີ(advertising): 

  ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການ ໂຄສະນາ ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ເວບໄຊທ໌ LAK.LA ແນ່ນອນ.ທ່ານພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ, Banner ທີ່ເປັນການໂຄສະນາຂອງທ່ານນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາ,ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະທຳການນຳເອົາ Banner ຂອງທ່ານຂື້ນມາໂຄສະນາ ໃນໜ້າ ເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນ30ນາທີເທົ່າ ນັ້ນ.

 

Related items